20. maalis, 2017

Harvoin olen sanaton - nyt olen

Maanantai 30.1.2017 - Tuomo Hirvi

Siis oikeasti, sanokaas minulle tyhmälle mitä tämä arkkipiispa tässä oikeasti sanoo ja kenelle. Kyse on toki piispainkokouksesta missä hän tämän sanoo mutta tarkoittaako tämä suomeksi, että tehkää mitä haluatte.

Yleensä en kirjoittele uudelleen enkä tulkitse vaan luen mielipiteen niin kuten se on kirjoitettu mutta nyt olen ymmälläni. Olen toki hyvin yksinkertainen enkä muutoinkaan ymmärrä mitä suvaitsevaisto tarkoittaa sillä, että kirkkoon mahtuu mutta älkää meitä mielipiteillänne häiritkö.

No jospa se on niin, että kirkolla ei ole enää sanottavaa.

tuomo

Arkkipiispa Kari Mäkiseltä painava kannanotto: ”Kirkolla on vastuu palvella myös samaa sukupuolta olevia aviopareja”

Sukupuolineutraali avioliittolaki on ajanut kirkon puntaroimaan kirkkohäistä luopumisen vaikutuksia. Kirkko ei aio vihkiä homopareja.

(KUVA: VESA-MATTI VÄÄRÄ)

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo, että avioliittolain muutos on ”iloa ja helpotusta tuova askel pitkällä tiellä pois häpeän, arkuuden ja kätkeytymisen maailmasta”. 

Julkaistu: 25.1. 16:12

MITÄ tapahtuu, jos evankelisluterilainen kirkko luopuu vihkimisoikeudesta? Ainakin se, että ketään ei enää vihittäisi luterilaisessa kirkossa. Sen sijaan pappi voisi esimerkiksi siunata maistraatissa solmitun avioliiton tai rukoilla avioliiton puolesta.

Miten muutos vaikuttaisi esimerkiksi avioliiton merkitykseen tai vaikkapa rippikoulun suosioon? Rippikoulun käyminen kun antaa oikeuden kirkolliseen vihkimiseen.

Kirkko aikoo nyt selvittää vihkimisoikeudesta luopumisen vaikutukset. Piispainkokous keskustelee tällä viikolla siitä, miten selvitys laaditaan. Yksi todennäköinen vaihtoehto on, että piispat perustavat työryhmän tekemään selvityksen. Piispat kokoontuvat Helsingissä keskiviikkona ja torstaina.

Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen painottaa, että piispainkokous ei päätä sitä, onko kirkolla vihkimisoikeus vai ei. Siihen piispoilla ei olisi edes valtuuksia.

”Päätös ei ole loppukädessä edes kirkolliskokouksen käsissä, vaan eduskunnan käsissä, sillä pappien vihkioikeus perustuu avioliittolakiin”, Komulainen sanoo.

VIHKIMISOIKEUDESTA luopuminen liittyy maaliskuussa voimaan astuvaan sukupuolineutraaliin avioliittolakiin. Kirkkoa on repinyt jo pitkään kiista siitä, pitäisikö kirkon vihkiä maaliskuusta alkaen homopareja.

Piispojen mukaan avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona.

Arkkipiispa Kari Mäkinen korosti piispainkokouksen avauspuheessa tänään, että kirkon on kannettava vastuunsa palvella myös samaa sukupuolta olevien hääjuhlan yhteydessä. Esimerkiksi kirkon ristiriidat eivät saa olla tärkeässä juhlassa etusijalla.

”Omasta puolestani haluan vedota, ettei kenenkään avioliittoa asetettaisi kirkkopoliittisen demonstraation tai kamppailun välikappaleeksi. Papin tehtävä on palvella ihmisiä, ei omia tai muiden kirkkopoliittisia päämääriä.”

”Toivon, että keidenkään avioliitto ei joudu kirkkopoliittisen kamppailun jalkoihin myöskään siten, että siihen liittyvästä juhlasta muiden toimesta tehdään oikeus- tai kanteluprosesseja”, Mäkinen sanoi.

Uuden avioliittolain aiheuttamista muutoksista kirkossa ei ole vielä mitään varmuutta. Ajatus, että kaikki säilyy kirkossa ennallaan, on Mäkisen mukaan epärealistinen. Hänen mukaansa kukaan ei voi nyt sanoa, mitä muutoksesta lopulta seuraa.

”Nyt tarvitaan turvallinen julkinen tila, jossa kaikki voivat hengittää vapaasti ja jossa voidaan käydä rauhallisesti sitä keskustelua, joka avioliittokäsityksestä on käytävä”, Mäkinen esitti.

ESIMERKIKSI Porvoon piispan Björn Vikströmin mukaan vihkimisoikeudesta luopuminen voisi helpottaa kirkon sisäisiä kiistoja. Avioliiton siunaaminen kirkossa vastaa muodollisesti paljolti vihkimistä, joten kirkollisen juhlan haluava pari voisi saada sellaisen jatkossakin.

Sukupuolineutraali avioliittolaki on ajanut kirkon miettimään kirkkohäistä luopumista.(KUVA: VESA MOILANEN)

Uuden lain voimaantulon vuoksi kirkolliskokous pyysi piispainkokoukselta viime vuonna selontekoa seurakuntien ja papiston tueksi.

Piispainkokouksen viimesyksyisen selonteon mukaan kirkko ei tarjoa samaa sukupuolta oleville pareille kirkollista vihkimistä eikä kirkollista siunaamista. Piispat perustelivat kantaansa voimassa olevalla kirkkojärjestyksellä ja -käsikirjalla, joissa kirkon avioliittokäsitys määritellään.

LOKAKUUSSA valmistuneen oikeudellisen selvityksen mukaan uusi avioliittolaki ei muuta kirkon oikeutta päättää itse vihkimiskäytännöistään. Neljä asiantuntijaa teki selvityksen Kirkkohallituksen toimeksiannosta.

Papin vihkimän homoparin avioliiton laillisuus on mietityttänyt kirkon sisällä. Selvityksen mukaan jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin vastoin kirkon linjaa, avioliitto on kuitenkin oikeudellisesti pätevä.

Useat papit ovat ilmoittaneet aikovansa vihkiä homopareja kirkossa maaliskuusta alkaen. Jos pappi vihkii homoparin kirkon linjan vastaisesti, tapaus käsitellään tuomiokapitulissa.

Marraskuussa kokoontunut kirkolliskokous jatkoi asian käsittelyä ja halusi selvityksen siitä, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon. Samalla selvityksessä pitää arvioida myös sekä vihkimisoikeuden säilyttämisen että siitä luopumisen myönteiset ja kielteiset vaikutukset.

”Käytännössä siis tarkoitus on selvittää vaikutuksia, jotta kirkolliskokous voi tehdä myöhemmin mahdollisen päätöksen”, Komulainen selvittää.

Fakta

Siviilivihkimisen suosio kasvaa

 Siviilivihkimisen suosio on kasvanut tasaisesti verrattuna kirkkohäihin. Toissa vuonna maistraateissa suoritettiin 12 750 siviilivihkimistä, kun taas kirkollisen vihkimisen oli 24 708. Toissa vuonna tilastoitiin 318 parisuhteen rekisteröintiä. Niistä 97 oli mies- ja 221 naisparia.

 Maistraatit voivat vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon maaliskuun alusta alkaen. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä pari voi silloin muuttaa parisuhteensa avioliitoksi.

 Evankelisluterilainen kirkko ei ole ainoa yhteisö, jolla on vihkimisoikeus. Suomessa on yli 60 uskonnollista yhteisöä, jolle on myönnetty vihkimisoikeus.

Kommentit

kirkossa kävijä - vielä

24.03.2017 18:06

Kirkko ei ole enää kirkko. Onkohan Jeesus enää mielessä yhdenkään puhujan taikka papin astelessa saarnapönttöön.

Uusimmat kommentit

21.05 | 14:24

nimi oikein, seppo salo !

21.05 | 08:24

Tämä virsi on tosi ajankohtainen, kun Henki loppuu, niin konstit alkaa. Tämän on Vapahtajamme ilmoittanut, että ennen Hänen palutaan, "viisasten viisaus mätänee ja syntiä pelkääväiset häviää".

11.04 | 12:29

Kaikkein parasta on kun saa tuntea itsensä ihmiseksi ja tarpeelliseksi...Kiitos Tuomo ja Asta.

11.04 | 12:26

Suurkiitokset "kun mitään ei enää ole" kautta saamastani tuesta. On ihanaa että olette olemassa.

Jaa tämä sivu